top_logo_1.png

Odkryj najciekawsze miejsca w Polsce

Discover the most interesting places in Poland

Entdecken Sie die interessantesten Orte in Polen

vr-girl

O projekcie:

POLAND in VR to mobilna aplikacja, z modułem Wirtualnej Rzeczywistości
(Virtual Reality) oraz funkcjągrywalną.

Docelowo w aplikacji znajdzie się ponad 440 wirtualnych przestrzeni z całej Polski.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polski w 2018 roku powstaje projekt pt. „Promocja walorów turystycznych Polski poprzez rozbudowę i wykorzystanie innowacyjnego narzędzia informatycznego aplikacja-gra „POLAND IN VR”.”

Projekt w liczbach

Apikacja „POLAND IN VR” odwiedziła targi m.in. w Warszawie, Poznaniu i Berlinie. Podczas ww. targów przeprowadzaniu konkursu towarzyszyło badanie opinii uczestników aplikacji-gry na temat oglądanych przestrzeni. Wyniki wskazują nie tylko na pozytywny stosunek graczy do atrakcji turystycznych w Polsce i duże nimi zainteresowanie, ale także na silne oddziaływanienarzędzia, jakim jest „POLAND IN VR” na użytkowników.

Po odbyciu gry:

% graczy, którzy rozpoznali atrakcję już wcześniej zwiedzaną, zamierza odwiedzić ją ponownie;

% graczy deklaruje silną chęć zwiedzenia nowopoznanego miejsca;

% graczy jest bardzo zadowolonych z możliwości uczestnictwa w aplikacji-grze.


Aplikacje mobilne

Aplikacja „POLAND IN VR” powstała w IV kwartale 2016 roku z inspiracji Polskiej Organizacji Turystycznej, a wysiłkiem firmy turystyczno-kartograficznej Euro Pilot Sp. z o.o. oraz firmy informatycznej NoGravity Sp. z o.o., które od lat intensywnie wspierająniekomercyjne inicjatywy mające na celu promowanie Polski i upowszechnianie wiedzy na temat jej walorów. W 2016 roku aplikację ubogacono o wirtualne przestrzenie z około 40 miejsc – atrakcji m.in. z terenu Trójmiasta, Warszawy, Krakowa czy Rzeszowa. Prezentowano ją na targach turystycznych, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Berlinie. Podczas ww. targów przeprowadzaniu konkursu towarzyszyło badanie opinii uczestników aplikacji-gry na temat oglądanych przestrzeni. Wyniki wskazują nie tylko na pozytywny stosunek graczy do atrakcji turystycznych w Polsce i duże nimi zainteresowanie, ale także na silne oddziaływanienarzędzia, jakim jest „POLAND IN VR” na użytkowników.

Inicjatywa związana z darmowym wykonaniem i promowaniem aplikacji – gry „POLAND IN VR” - zyskała uznanie Polskiej Organizacji Turystycznej, która przyznała jej możliwośćwykorzystania logotypu POLSKA POT w aplikacji oraz na dedykowanej stronie. Dalsze, nieodpłatne promowanie Polski w ramach aplikacji „POLAND IN VR” zostało powierzone Fundacji „Teraz Mazowsze”, instytucji posiadającej wielkie doświadczenie, z sukcesami promującej atrakcje Polski w kraju i na arenie międzynarodowej.Dzięki staraniom Fundacji „Teraz Mazowsze”, która zabiegała o wsparcie na rozwój powyższegoinnowacyjnego narzędzia,„POLAND IN VR” zdobyło niezbędne środki do Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polski.

Już niebawem ujrzycie Państwo kolejne obiekty w aplikacji, m.in. zamki i pałace,wnętrzamuzeów, świątynie, panoramy historycznych układów urbanistycznych, zabytki techniki i obiekty pomilitarne. Aplikacja obejmie również tereny przyrodniczo cenne oraz miejsca o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Darmowa aplikacja będziedostępna z poziomu sklepów Google Play oraz App Store, a jej multijęzykową wersja sprawi, że odbiorcami będą zarówno mieszkańcy Polski, Unii Europejskiej, jak i turyści z całegoświata.Moduły edukacji i grywalizacji umożliwiąużytkownikom poznawanie nowych miejsc (atrakcji/zabytków) z obszaru Polski, jak i weryfikowanie swojej wiedzy w konkursowej części apliakcii. Promocja „POLAND IN VR” odbywać się będzie podczas targów turystycznych o randze krajowej i regionalnej. O możliwościach jej wykorzystania zostaną poinformowane centra informacji turystycznej, uczelnie wyższe,kształcące w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa oraz instytucje związanez promowaniem polskich atrakcji w kraju i zagranicą.

Zamieszczenie w aplikacji obiektu – jego wirtualnego widoku z zewnątrz / wewnątrz – jest bezpłatne.Cała praca związana z wykonaniem panoram, odpowiednim ich przygotowaniem i implementacją do aplikacji spoczywa na Fundacji „Teraz Mazowsze”, jej wolontariuszach i podwykonawcach. Jest to jednak praca trudna, wymagająca artystycznego podejścia przy jednoczesnym przestrzeganiu rygoru czasowego.

Dlatego bardzo prosimy o pomoc w udostępnianiu przestrzeni do wykonywania ww. panoram. Taka współpraca nie tylko ułatwi nam realizację projektu, ale przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych Polski, w tym Państwa obiektu.

Czytaj więcej

ZwińSkontaktuj się

Fundacja Teraz Mazowsze
Zbigniew Szumera – Prezes
ul. Marszałkowska 140 lok.8
00-061 Warszawa

Obsługa projektu
Dominika Borówka
+ 48 602 38 43 34
Przemysław Sitnik
531 531 456